Vellea Home |

Politika për përdorimin e biskotave dhe teknologjive të tjera të ngjashme

Rreth politikës:

1.      Kjo politikë i referohet "Biskotave" dhe teknologjive të tjera të ngjashme, të përdorura, sipas rastit, në faqet e internetit dhe aplikacionet e menaxhuara nga Kompania “Mobilieri Vellea Home”, me Nipt. M22119028K me adresë: Rruga "e Kavajës", Qendra "Sun Tower", Kati 9, Apartamenti 38, Tirane. 1001

Biskotat përdoren për qëllimet e mëposhtme:

·         për funksionimin e faqe-it;

·         për të analizuar sjelljen e vizitorëve të faqes në internet;

·         për reklamim.

Politika e Biskotave shërben si një shtesë e Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të "Mobilieri Vellea Home SHPK", të cilat mund t'i gjeni këtu, dhe politikës së privatësisë së "Mobilieri Vellea Home SHPK", e cila është e disponueshme këtu.

Ne ju rekomandojmë që të njiheni me dokumentet, pasi ato përmbajnë informacion shtesë të dobishëm në lidhje me qëllimet për të cilat ne mbledhim, përpunojmë dhe ruajmë të dhënat personale përmes përdorimit të biskotave ose teknologjive të tjera, cilat janë të drejtat, përjashtimet dhe kufizimet tuaja.

"Mobilieri Vellea Home" ju këshillon që gjithmonë të merrni mbrojtjen e duhur për të dhënat tuaja personale dhe për çdo pyetje apo paqartësi në lidhje me të dhënat personale të mbledhura, përpunuara dhe të ruajtura nga ne, ju lutemi na kontaktoni në [email protected]

Çfarë janë Biskotat?

"Biskotat" janë skedarë të vegjël teksti që përbëhen nga karaktere dhe numra të shkruar që do të ruhen në kompjuterin tuaj, celularin ose pajisjen tjetër të përdorur nga ju, përmes së cilës bëhet hyrja në internet. Biskotat instalohet nëpërmjet një kërkese të dërguar nga terminali i përdoruesit te serveri i Mobilieri Vellea Home SHPK ose te serveri i një pale të tretë.

2.      Për çfarë përdoren biskotat?

Këta skedarë bëjnë të mundur njohjen e përdoruesit dhe paraqitjen e përmbajtjes në një mënyrë që lidhet me preferencat e përdoruesit. Biskotat garantojnë një përvojë më të mirë dhe ndihmojnë Mobilieri Vellea Home SHPK të ofrojë mallrat dhe shërbimet e tij. Ato përdoren gjithashtu në përgatitjen e statistikave përmbledhëse anonime që na ndihmojnë të kuptojmë se si përdoruesit përdorin faqen tonë të internetit, duke na lejuar të përmirësojmë strukturën dhe përmbajtjen pa identifikuar një përdorues individual.

 

3.      Për çfarë përdoren biskotat?

Ne përdorim katër lloje të biskotave: të vazhdueshme/të nevojshme, personalizim, marketing dhe statistikor. Biskotat të vazhdueshme/të nevojshme përdoren për funksionimin e faqes së internetit, si dhe për veçoritë kryesore të tilla si mbështetja e identifikimit të profilit dhe preferencat e privatësisë. Ato qëndrojnë në terminalin e përdoruesit për periudhën e përcaktuar nga parametrat e biskotave ose derisa të fshihen manualisht nga përdoruesi.

Biskotat e personalizimit na lejojnë të ruajmë cilësimet tuaja në lidhje me gjuhën e faqes, fjalëkalimin tuaj për të hyrë në profilin tuaj, për të gjurmuar blerjet e fundit dhe më shumë. i ngjashëm.

Biskotat statistikore mbledhin informacion anonim që na lejon të analizojmë se çfarë dhe kur vizitohet në faqen tonë, sa njerëz e përdorin atë, për të përmirësuar përvojën tuaj dhe ndërveprimin me faqen tonë.

Biskotat e marketingut krijohen përmes faqes sonë nga partnerët tanë reklamues për të identifikuar interesat tuaja dhe për t'ju treguar reklamat më të rëndësishme në sajte të tjera.

4.      Si përdoren biskotat në Vellea Home.al

Një vizitë në këtë sajt mund të lërë llojet e mëposhtme të biskotave:

·         Biskotat janë rreptësishtë të nevojshme për funksionimin e faqes;

·         Biskotat për analizë;

·         Biskotat për reklamim.

Biskotat dhe/ose teknologji të tjera të nevojshme të ngjashme janë thelbësore për funksionimin e duhur të faqes dhe vendosen në pajisjen tuaj kur hyni në faqe ose si rezultat i veprimeve të kryera në faqe, sipas rastit. Ju mund të vendosni shfletuesin tuaj që të bllokojë skedarët, por në këtë rast, disa funksione të faqes nuk do të funksionojnë siç duhet.

Llojet e tjera të biskotave kanë funksionalitete siç përshkruhet në seksionin 11.

5.      A përmbajnë biskotat ose teknologji të ngjashme të dhëna personale?

Biskotat ose teknologji të tjera të ngjashme nuk kërkojnë që të përdoren informacione personale, dhe në shumë raste, as nuk identifikojnë përdoruesit e internetit. Megjithatë, ka raste kur të dhënat personale mund të mblidhen nëpërmjet përdorimit të biskotave për të lehtësuar funksione të caktuara për përdoruesin ose për t'i ofruar përdoruesit një përvojë që i përshtatet preferencave të tij. Këto të dhëna janë të koduara dhe të ruajtura në atë mënyrë që të mos ketë akses të paautorizuar në to.

6.      Bllokimi i biskotave

Nëse dëshironi të bllokoni biskotat, disa funksione të faqes do të ndalen dhe kjo mund të krijojë disa keqfunksionime ose gabime gjatë përdorimit të faqes tonë. Për shembull, bllokimi i biskotave mund t'ju pengojë të:

·         Blini online

·         Për të identifikuar veten kur hyni në llogarinë tuaj

Në rast se jeni dakord me këto kufizime dhe dëshironi të bllokoni biskotat, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

Shumica e shfletuesve janë caktuar të pranojnë skedarë si parazgjedhje, por ju mund të ndryshoni cilësimet tuaja për të bllokuar disa ose të gjitha biskotat.

Zgjidhni shfletuesin tuaj nga lista e mëposhtme për të shfaqur udhëzimet që duhen ndjekur pas hapjes së shfletuesit.

Microsoft Internet Explorer 9 (sistemi operativ Windows 7)

·         klikoni ikonën e cilësimeve (djathtas lart)

·         klikoni Opsionet e Internetit

·         Klikoni në Privatësi dhe më pas zgjidhni opsionet

·         Klikoni Apliko dhe më pas OK për të ruajtur preferencat tuaja

Google Chrome

·         Klikoni ikonën e çelësit dhe zgjidhni Opsionet nga lista

·         Klikoni në skedën "Cilësimet e Avancuara".

·         Klikoni në cilësimet e përmbajtjes nga skeda Privatësia.

·         Zgjidhni cilësimet që dëshironi

·         Klikoni X për ta mbyllur

Safari

·         Zgjidhni Preferencat

·         Klikoni në panelin e privatësisë

·         Zgjidhni cilësimet që dëshironi

·         Klikoni X për ta mbyllur

Mozilla Firefox

·         Zgjidhni Veglat nga shiriti kryesor, më pas Opsionet

·         Klikoni skedën Privatësia

·         Zgjidhni cilësimet që dëshironi Kliko OK për ta mbyllur

Lidhjet e mësipërme nuk i përkasin asnjë prej faqeve të Mobilieri Vellea Home SHPK dhe Mobilieri Vellea Home SHPK nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e tyre.

7.      Menaxhimi i preferencave për vendosjen e biskotave

Në përgjithësi, një aplikacion i përdorur për të hyrë në faqet e internetit lejon që biskotat ose teknologji të ngjashme të ruhen në terminal si parazgjedhje. Këto cilësime mund të ndryshohen në atë mënyrë që menaxhimi automatik i biskotave të bllokohet nga shfletuesi juaj i internetit ose përdoruesi duhet të informohet kur skedarët dërgohen në server. Informacione të detajuara mbi mundësitë dhe mënyrat e menaxhimit të biskotave mund të gjenden në zonën e cilësimeve të aplikacionit (shfletuesi i internetit). Përsëri, dëshirojmë t'ju paralajmërojmë se kufizimi i përdorimit të biskotave mund të ndikojë në disa nga funksionet e faqes.

8.      Pse biskotat dhe/ose teknologji të tjera të ngjashme janë të rëndësishme për internetin?

Biskotat dhe/ose teknologji të tjera të ngjashme janë thelbësore për funksionimin efikas të internetit, duke ndihmuar në krijimin e një eksperience dhe qëndrimi të këndshëm që përshtatet me interesat dhe preferencat e çdo përdoruesi. Refuzimi ose çaktivizimi i biskotave mund t'i bëjë disa faqe ose pjesë të faqeve të papërdorshme.

Çaktivizimi i biskotave nuk do të thotë që nuk do të merrni më reklama në internet, vetëm se nuk do të jetë më në gjendje të marrë parasysh preferencat dhe interesat tuaja, të dukshme nga sjellja juaj e shfletimit në internet. Shembuj të nevojës për të përdorur biskota që nuk kërkojnë lejen e përdoruesit përmes profilit janë:

·         Përmbajtja dhe shërbimet e përshtatura për preferencat e përdoruesve - kategoritë e produkteve dhe shërbimeve.

·         Oferta të përshtatura për interesat e përdoruesve

·         Ruajtja e fjalëkalimeve

·         Ruajtja e filtrave të mbrojtjes së fëmijëve për përmbajtjen e internetit (opsionet e modalitetit familjar, funksioni i kërkimit të sigurt).

·         Kufizimi i frekuencës së shpërndarjes së reklamave - kufizimi i numrit të herës që një reklamë e caktuar shfaqet për një përdorues të caktuar në një faqe.

·         Ofrimi i reklamave miqësore për përdoruesit.

·         Matja, optimizimi dhe përshtatja e karakteristikave të analizës - të tilla si konfirmimi i një niveli të caktuar të trafikut të faqes në internet, çfarë lloji i përmbajtjes shikohet dhe si hyn një përdorues në uebfaqe (për shembull: përmes një motori kërkimi, drejtpërdrejt, nga faqet e tjera të internetit, etj. ..). Në përgjithësi, faqet e internetit i përpunojnë këto të dhëna për përdorimin e tyre për të përmirësuar shërbimet që ofrohen për të mirën e përdoruesve.

9.      Çështjet e sigurisë dhe privatësisë

Në përgjithësi, shfletuesit kanë cilësime të integruara të privatësisë që ofrojnë nivele të ndryshme të pranimit të biskotave, periudhës së vlefshmërisë dhe fshirjes automatike pasi përdoruesi të ketë vizituar një sajt të caktuar. Aspekte të tjera sigurie që lidhen me biskotat:

·         Përshtatja e cilësimeve të shfletuesit në lidhje me biskotat për të arritur nivelin tuaj të rehatshëm të sigurisë kur përdorni biskotat.

·         Nëse jeni i vetmi person që përdorni një kompjuter të caktuar, mund të specifikoni nëse dëshironi një periudhë më të gjatë kohore për të ruajtur historinë tuaj të shfletimit dhe të dhënat e aksesit personal.

·         Nëse ndani aksesin në një kompjuter të caktuar, mund të konsideroni ta vendosni shfletuesin në mënyrë që ai të fshijë të dhënat tuaja individuale të shfletimit sa herë që mbyllni shfletuesin. Ky është një nga opsionet për të hyrë në faqet që përdorin biskota dhe për të fshirë të gjitha informacionet nga vizita në fund të seancës.

10.  Lidhje të dobishme dhe informacion shtesë

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth biskotave dhe se si përdoren ato, ju rekomandojmë lidhjet e mëposhtme:

Microsoft Biskots guide

All About Biskots

http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

 

Më poshtë kemi përshkruar çdo biskotë të përdorur në faqen e internetit të Mobilieri Vellea Home, si dhe rolin e tij. Ne nuk i përdorim këto biskota në mënyra të ndryshme nga ato të specifikuara në këtë Politikë Biskotash.

 

Biskota të nevojshme

Këto biskota janë të nevojshme për funksionimin e sajtit. Aktivizo veçoritë kryesore të tilla si mbështetja e identifikimit dhe preferencat e privatësisë.

hide_biskots_consent: Kujton nëse duhet shfaqur mesazhi i cilësimeve të biskotës.

clients_biskots_choices: Ruan cilësimet tuaja në lidhje me përdorimin e biskotës.

Vellea Home_session: Ruan ID-në e sesionit të vizitorit të faqes.

last_seen_products_v2: Ruan produktet që keni parë të fundit në mënyrë që ne t'jua shfaqim ato pa u regjistruar ose pa hyrë në sajt.

XSRF-TOKEN: Ruan një shenjë në lidhje me sigurinë e përdoruesve të faqes.

cart_id: Ruan ID-në e shportës së blerjeve për përdoruesit e paregjistruar.

MibewSessionID: ID e përdoruesit për bisedën në internet.

mibew_locale: Ruan gjuhën për bisedën në internet.

Biskota personalizimi

Ato lejojnë faqen të kujtojë cilësimet tuaja personale në lidhje me pamjen e jashtme të faqes (gjuhën, ngjyrat, etj.).

visitors_online_notify: Ruan një cilësim për të shfaqur numrin e përdoruesve të faqes që janë në linjë.

remember_web_: Kujton nëse përdoruesi ka zgjedhur kutinë e kontrollit për të mbajtur mend kur identifikohet.

popupbg: Kujton nëse është shfaqur një dritare kërcyese.

last_ordered_notify: Ruan një cilësim për shfaqjen e produkteve të porositura të fundit.

Statistikisht

Këto biskota mbledhin informacion anonim që na lejon të analizojmë ndërveprimin tuaj me faqen dhe të përmirësojmë përvojën tuaj.

_hjid: Ruan një identifikues unik të vizitorit të faqes.

_hjTLDTest: Një biskotë funksionale që lidhet me logjikën e punës së skripteve Hotjar.

_gid: Një biskotë nga Google që shërben për të gjurmuar faqet e vizituara në faqe.

_ga_: Një biskotë nga Google që ruan statistika anonime.

_ga: Një biskotë nga Google që shërben për të gjurmuar faqet e vizituara në faqe.

__cfduid: Një biskotë identifikuese që ndihmon partnerin tonë në përcaktimin e vizitorëve autentikë të faqes.

Marketingu

Këto biskota krijohen përmes faqes sonë nga partnerët tanë reklamues. Ato përdoren për të identifikuar interesat tuaja dhe për t'ju shfaqur reklamat më të rëndësishme në faqe të tjera.

_fbp: Një biskotë nga Facebook që shërben për të gjurmuar shfletimin e përdoruesve në internet.

Na ndiqni